آلفا

 

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

صوتی ۱ و ۲ استاد احمدی (۱۰)
تصویری ۱ و ۲ استاد احمدی (۱۰)
تجسم خلاق (۵)
 جزوه تمرینات تندخوانی (۱۰)
جزوه برنامه ریزی (۱۰)
روش صحیح مطالعه استاد احمدی و داودی(۲۰)
موفقیت برنامه ریزی+کتاب ب استاد احمدی (۵۰)
 

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

تـــمـاس