دروس رشته انسانی

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

 

جامعه شناسی دوم محبوبی (۸۰)
جامعه شناسی سوم محبوبی (۵۰)
روش تست زنی منطق سوم محبوبی (۴۰)
منطق vvip محبوبی (۱۱۰)
آسان آموز واژگان عربی دهم انسانی استاد احمدی(۴۰)
تمرین های عربی دهم انسانی(۴۰)
عربی سال دوم انسانی جوکار (۳۰)
عربی سوم ساداتی(۱۵۰)
تاریخ ادبیات ایران جهان ۱ ابان (۹۰)
تاریخ ایران و جهان(۱) دوم صفری(۱۰۰)
تاریخ ایران و جهان(۲) سوم صفری(۱۵۰)
روانشناسی سوم داوطلب (۵۰)
سبک شناسی(متون)ادبیات انسانی آبان(۵۰)
عروض و قافیه آبان(۱۰۰)
روش تست زنی ۷کتاب انسانی داوطلب(۱۲۰)
فلسفه سوم محبوبی(۵۰۰)
ریاضیات انسانی۳ حبیبی(۹۰)
فلسفه پیش محبوبی(۹۰)
تاریخ شناسی چهارم صفری(۱۰۰)
علوم اجتماعی داوطلب(۱۰۰)
اقتصاد حسینی(۷۰)
 

 

تـــمـاس