لیست محصولات دهم

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید


۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲


۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

 

فیزیک

فیزیک و اندازه گیری 40
کار و توان انرژی 70
اصل برنولی و ارشمیدس(فشار و چگالی) 80
روش تست زنی اصل برنولی و ارشمیدس 75
دما گرما قانون گازها جامع  70
روش تست زنی دما گرما و قانون گازها 75
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی 60
روش تست زنی کار و انرژی50
شیمی
کیهان زادگاه الفبای هستی اکبری 90
رد پای گازها در زندگی اکبری 150
روش تست زنی کیهان زادگاه الفبای هستی اکبری30
روش تست زنی رد پای گازها در زندگی اکبری 30
کیهان زادگاه الفبای هستی مهرپور 100
رد پای گازها در زندگی مهرپور 90
آب اهنگ زندگی مهرپور 100
روش تست زنی آب اهنگ زندگی مهرپور 45
روش تست زنی کیهان زادگاه الفبای هستی مهرپور 45
روش تست زنی رد پای گازها در زندگی مهرپور 45
زیست
آموزش 9 بعدی زیست دهم فصل 1و2 شیخی 45
آموزش 9 بعدی زیست دهم فصل 3تا7 شیخی 100
روش تست زنی زیست دهم 100
زبان
زبان دهم درس 1و2 محبوبی 150
زبان دهم درس3و4محبوبی 150
ریاضی
الگو و دنباله 100
تابع  100
مثلثات 120
معادله 95
نا معادله 40
روش تست زنی مجموعه 60
روش تست زنی شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) 45
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) 30
روش تست زنی دنباله 60
مجموعه جامع آمار و احتمال  60
روش تست زنی آمار و احتمال 45
روش تست زنی تابع دهم 50
روش تست زنی مثلثات(60)
خلاقیت در آمار و احتمال (30)
خلاقیت در تابع  (45)
روش تست زنی معادله دهم(60)
روش تست نامعادله دهم(45)
عربی
عربی دهم درس 1تا4 استاد احمدی105
عربی دهم درس 5تا 8 استاد احمدی 105
تمرین های عربی 40
آسان آموز واژگان عربی 40
ادبیات
ادبیات 180
نگارش 75
جمع بندی ادبیات دهم 60 
دین و زندگی
درس 1تا6 (90)
کتاب دینی آسان است(40)
روش تست زنی دینی به همراه کتاب (110)
درس 7تا12(90)
تـــمـاس