منابع جمع بندی کنکور آسان است نظام جدید – جمع بندی برای کنکور – محصولات کنکور آسان است

قیمت منابع کنکور آسان است

منابع جمع بندی کنکور آسان است نظام جدید – جمع بندی برای کنکور – محصولات کنکور آسان است

به نام خدا و سلام خدمت دانش آموز های عزیز موسسه کنکور آسان است ،  در این پست قصد داریم منابع جمع بندی کنکور آسان است را که بر اساس منابع نظام جدید است را به شما معرفی کنیم. جمع بندی کنکور جزء لاینفک است و کسانی که خود را برای کنکور آماده میکنند بدون شک باید جمع بندی داشته باشند.

چرا ما به منابع جمع بندی نیاز داریم؟

باید منابعی انتخاب کنید که کم حجم باشند و البته مهم ترین و اصلی ترین موضوعات را برای آموزش و تمرین به شما معرفی کنند. این ها مباحث یا درس هایی هستند که در طول سال فرصت نکرده اید مطالعه کنید. محصولات کنکور آسان است این شرایط را برای شما فراهم کرده است تا با منابع جمع بندی بتوانید در زمان کمتر مطالع عمیق تر و سریع تری را نسبت به بازه زمانی که در طول سال داشتید را به کار ببرید. منابع جمع بندی کنکور آسان است نظام جدید و نظام قدیم را به صورت مجزا تولید کرده است.

منابع جمع بندی کنکور

منابع جمع بندی کنکور

ویژگی های محصولات کنکور آسان است.

منابع کنکور آسان است تدریس اساتید برتر ایران است که با رمزگردانی و یاد یار سازی به کمک دانش آموز های عزیز می آید، شما دانش آموز های عزیز با بهترین معلم ایران و با کم ترین هزینه در کلاس خصوصی برترین اساتید کشور شرکت میکنید و در کنار این منابع هر آن چیزی که نیاز موفقیتتان است به شما آموزش داده میشود. اعم از روش های علمی مطالعه، رو.ش های علمی برنامه ریزی روش های سریع تست زنی، و غیره که در کنار تهیه منابع جمع بندی کنکور آسان است به شما عزیزان تعلق میگیرد.

منابع پیشنهادی کنکور آسان است برای جمع بندی

با توجه به وقت کم دانش آموز ها برای جمع بندی و حجم زیاد محصولات کنکور آسان است محصولاتی را به عنوان نمونه برای شما پیشنهاد میکنیم تا صرفا آشنایی با منابع جمع بندی کنکور آسان است داشته باشید.

فیزیک: همایش فیزیک دهم و یازدهم تجربی استاد مسعودی کنور آسان است ۴۷۰ هزار تومان

شیمی: همایش مسائل شیمی دهم و یازدهم استاد ربیعیان کنکور آسان است ۲۸۰ هزار تومان

زیست: همایش سه روزه دهم و یازدهم دکتر شیخی کنکور آسان سات ۲۲۵ هزار تومان

ریاضی: روش تابع ۳ سال تجربی مهندس مسعودی کنکور آسان است ۱۳۰ هزار تومان و…

کنکور آسان است

کنکور آسان است

دانش آموز های عزیز برای این که لیست قیمت اوج یادگیری را نیز داشته باشید تصمیم گرفتم که لیست محصولات و قیمت منابع کنکور آسان است را در دو درس ریاضی و فیزیک برای شما عزیزان انتشار بدهم.

این لیست محصولات نیاز به توضیحات دارند که شما عزیزان باید حتما با مشاورین مجموعه ی کنکور آسان است ارتباط بگیرید تا هر آن چیزی که نیا ز دارید را به شما و با توجه به تعیین سطح شما ارائه گردد.

فیزیک

فیزیک و اندازه گیری فصل اول دهم(۴۰)
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی(۶۰)
اموزشی جامع کار و انرژی توان فصل۲ فیزیک دهم(۷۰)
روش تست کار و انرژی توان فصل۲ فیزک دهم (۵۰)
کار و انرژی و توان دهم(۱۱۰)
روش تست ساکن۱۱ تجربی(۷۵)
روش تست ساکن۱۱ ریاضی(۹۵)
روش تست زنی ویژگی های فیزیک مواد(۷۵)
مجموعه جامع آموزش ویژگی های فیزیک(۸۰)
مجموعه جامع دما،گرما و قانون گازها دهم (۷۰)
روش تست زنی دما،گرما و قانون گازها دهم (۷۵)
فشار و چگالی جدید سال دهم مسعودی(۶۰)
فصل اول یازدهم ساکن (۷۰)
فیزیک دهم ترمودینامیک شاهانی(۶۰)
آموزش فیزیک دهم ۱-۴ شاهانی(۱۸۰)
یازدهم فصل دوم جریان و مدار ریاضی ۱۲۰
یازدهم فصل دوم جریان و مدار تجربی ۱۲۰
نیمه اول مغناطیس ۱۱تجربی(۱۱۰)
فیزیک مغناطیس ۱۱ریاضی(۱۳۰)
روش تست نیمه دوم القا ۱۱ تجربی (۱۱۵)
روش تست نیمه دوم القا۱۱ ریاضی(۱۱۵)
روش خازن ق۲ف۱ یازدهم ریاضی(۵۵)
روش خازن ق۲ف۱ یازدهم تجربی(۴۰)
آموزش مغناطیس والقا ۱۱تجربی(۷۵)
آموزش مغناطیس والقا ۱۱ریاضی(۹۰)
همایش فیزیک ۱۰و۱۱تجربی(۴۷۰)
همایش فیزیک ۱۰و۱۱ریاضی(۵۰۵)
روش حرکت۱۲ تجربی(۱۳۰)
روش حرکت۱۲ ریاضی(۱۵۰)
روش تست جریان مدار ۱۱ تجربی(۱۱۵)
روش تست جریان مدار ۱۱ ریاضی(۱۳۰)

ریاضی

ریاضی۱۲ علیشاه تجربی(۲۱۰)
روش تابع ۳ سال تجربی(۱۳۰)
روش تابع ۳ سال ریاضی(۱۵۰)
روش تابع ۱۲ تجربی (۷۵)
روش تابع ۱۲ ریاضی (۶۰)
روش قدرمطلق ۳ سال هر دو رشته(۶۰)
روش مثلثات ۳سال تجربی(۱۱۵)
زوش مثلثات۱۲ تجربی(۷۵)
زوش مثلثات۱۲ریاضی(۵۰)
فصل ۱و۲ هندسه دهم شاهانی(۱۰۵)
روش هندسه فصل۲ تجربی۱۱(۴۵)
روش هندسه فصل۱و۲ ریاضی(۶۰)
جامع احتمال کنکور ریاضی(۱۱۵)
جامع احتمال کنکور تجربی(۱۰۰)
فصل ۳و۴ هندسه دهم شاهانی(۹۰)
روش  احتمال ریاضی (۱۱۵)
روش احتمال تجربی(۹۵)

ریاضی
ریاضی دهم فصل اول الگو و دنباله(۱۰۰)
روش تست زنی ریاضی مبحث مجموعه(۶۰)
روش های تست زنی الگو و دنباله(۶۰)
روش مثلثات دهم (۷۵)
روش تست معادله دهم (۷۰)
روش تست نامعادله دهم (۴۵)
خلاقیت در تابع مسعودی (۴۵)
روش تست تابع دهم مسعودی (۵۰)
 خلاقیت در شمارش(ترکیبیات)مسعودی(۳۰)
روش  خلاقیت در شمارش(ترکیبیات)(۴۵)
فصل هفتم ریاضی دهم مجموعه جامع آمار و احتمال(۶۰)
روش تست زنی آمار احتمال (۴۵)
خلاقیت در امار احتمال دهم (۳۰)
 نظریه معادله تجربی یازدهم مسعودی(۷۵)
جامع تستی تابع یازدهم(تجربی)(۷۰)
روش تست زنی تابع یازدهم تجربی (۹۰)
روش مثلثات۱۱تجربی مسعودی(۷۵)
روش تست هندسه تحلیلی تجربی یازدهم(۴۵)
لگاریتم یازدهم تجربی (۱۰۰)
هندسه تحلیلی تجربی (۶۵)
هندسه دهم ریاضی علیشاه(۱۱۰)
ریاضات سوم تجربی عبدوس (۷۰)
ریاضی پایه ۹ گرشاسبی(۴۵۰)
معادله حسابان یازدهم (۸۰)
آموزش جامع تابع،حسابان یازدهم(۹۰)
روش تست تابع حسابان یازدهم(۹۰)
اموزش مثلثات ۱۱ریاضی مسعودی(۸۰)
روش تست هندسه تحلیلی ریاضی۱۱(۴۵)
لگاریتم یازدهم ریاضی (۱۱۵)
هندسه تحلیلی ریاضی (۶۵)
هندسه یازدهم علیشاه (۷۰)
فصل۲ ریاضی ۱۱هندسه تجربی شاهانی(۱۰۵)
روش تست ریاضی دهم علیشاه (۱۴۰)
ریاضی هفتم گرشاسبی (۲۰۰)
ریاضی دهم فصل ۲ مثلثات شاهانی(۹۰)
ریاضی دهم فصل۳ توان های گویا شاهانی (۱۰۵)
ریاضی جامع یازدهم تجربی علیشاه (۱۴۰)
ریاضی دهم فصل۱و۲ عبدوس(۹۰)
ریاضی دهم فصل۳و۴ عبدوس(۹۰)
ریاضی دهم   علی شاه (۲۷۰)

جهت ارتباط با کادر تخصصی مشاوره و برنامه ریزی کنکور آسان است

و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و قیمت محصولات با شماره های

۳۲ ۵۷ ۱۹۶ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید و یا کلمه { قیمت } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲ پیامک کنید

و همچنین در فضای مجازی کانال و پیج اینستاگرام ما عضو باشید که با عضویت در آن میتوانید بصورت رایگان از تدریس ها ، جزوه ها ، نمونه سوالات و … استفاده نمایید

جهت دریافت لینک کانال و پیج کنکور آسان است کلمه { کانال } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲ پیامک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس