منابع کنکور آسان است | محصولات کنکور آسان است | قیمت کنکور آسان است | خرید کنکور آسان است

قیمت منابع کنکور آسان است

منابع کنکور آسان است | محصولات کنکور آسان است | قیمت کنکور آسان است | خرید کنکور آسان است

منابع کنکور آسان است را برای شما عزیزان کنکوری و دانش آموز های نظام جدید در این قسمت معرفی خواهیم کرد تا شما عزیزان با این منابع بیش از پیش آشنا شوید.

منابع کنکور آسان است

بیشتر سعی بر این داریم تا جدیدترین محصولات کنکور اسان است منابع قوی و تدریس های کم نظیر اساتید موسسه کنکور آسان است را به شما معرفی کنیم.

منابع کنکور آسان است

منابع کنکور آسان است

استاد امیر مسعودی مدرس ریاضی و فیزیک کنکور آسان است و برنامه اوج یادگیری روش های تست زنی مبحث حد و پیوستگی ریاضی یازدهم رشته تجربی را پس از مدت ها انتظار در اختیار دانش آموز ها قرار داد که استقبال بی نظیری از آن شد. بنابراین برای جمع بندی ریاضی در این مبحث روش های تست زنی حد و پیوستگی یازدهم و دوازدهم را تولید کردند و در ادامه روش های تست زنی حد بی نهایت و حد در بی نهایت ریاضی دوازدهم را تولید کردند که شاهکار درس ریاضی مسعودی بوده است.

منابع کنکور آسان است

محصولات کنکور آسان است

 

در درس فیزیک کنکور آسان است مهندس امیر مسعودی به مانند درس ریاضی کنکور آسان است از تنوع بالایی برخوردار است. امیر مسعودی برای دانش آموز های نظام جدید محصول بی نظیر جمع بندی فیزیک و همایش فیزیک دهم و یازدهم را تولید کرده اند که همه ی مباحث سال دهم و یازدهم فیزیک در آن کامل آمده است و بهترین گزینه برای کسانی است که هزینه تمام محصولات را ندارند.

منابع کنکور آسان است

منابع کنکور آسان است

شیمی کنکور آسان است

مهندس عارف ربیعیان در درس شیمی غوغایی به پا کرده و در کمتر از یکسال به شهرت و محبوبیت استاد امیر مسعودی رسیده است. این مدرس نام آشنای درس شیمی برای هر فصل شیمی هم آموزش خط به خط دارند و هم روش های تست زنی هر فصل را تدریس کرده اند. ضمن این که برای حل مسائل شیمی ، محاسبات ریاضی در شیمی و جمع بندی شیمی لوح های فشرده آموزشی را آماده نموده اند.

منابع کنکور آسان است

منابع کنکور آسان است

منابع کنکور آسان است

 منابع کنکور آسان است

قیمت کنکور آسان است

قیمت فیزیک کنکور آسان است

فیزیک و اندازه گیری فصل اول دهم(۴۰)
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی(۶۰)
اموزشی جامع کار و انرژی توان فصل۲ فیزیک دهم(۷۰)
روش تست کار و انرژی توان فصل۲ فیزک دهم (۵۰)
کار و انرژی و توان دهم(۱۱۰)
روش تست ساکن۱۱ تجربی(۷۵)
روش تست ساکن۱۱ ریاضی(۹۵)
روش تست زنی ویژگی های فیزیک مواد(۷۵)
مجموعه جامع آموزش ویژگی های فیزیک(۸۰)
مجموعه جامع دما،گرما و قانون گازها دهم (۷۰)
روش تست زنی دما،گرما و قانون گازها دهم (۷۵)
فشار و چگالی جدید سال دهم مسعودی(۶۰)
فصل اول یازدهم ساکن (۷۰)
فیزیک دهم ترمودینامیک شاهانی(۶۰)
آموزش فیزیک دهم ۱-۴ شاهانی(۱۸۰)
یازدهم فصل دوم جریان و مدار ریاضی ۱۲۰
یازدهم فصل دوم جریان و مدار تجربی ۱۲۰
نیمه اول مغناطیس ۱۱تجربی(۱۱۰)
فیزیک مغناطیس ۱۱ریاضی(۱۳۰)
روش تست نیمه دوم القا ۱۱ تجربی (۱۱۵)
روش تست نیمه دوم القا۱۱ ریاضی(۱۱۵)
روش خازن ق۲ف۱ یازدهم ریاضی(۵۵)
روش خازن ق۲ف۱ یازدهم تجربی(۴۰)
آموزش مغناطیس والقا ۱۱تجربی(۷۵)
آموزش مغناطیس والقا ۱۱ریاضی(۹۰)
همایش فیزیک ۱۰و۱۱تجربی(۴۷۰)
همایش فیزیک ۱۰و۱۱ریاضی(۵۰۵)
روش حرکت۱۲ تجربی(۱۳۰)
روش حرکت۱۲ ریاضی(۱۵۰)
روش تست جریان مدار ۱۱ تجربی(۱۱۵)
روش تست جریان مدار ۱۱ ریاضی(۱۳۰)
نوسان و امواج شاهانی۱۲تجربی(۱۲۰)
روش نوسان ۱۲تجربی مسعودی(۱۱۵)
روش نوسان ۱۲ریاضی مسعودی(۱۱۵)
فیزیک جامع ۱۲تجربی علیشاه(۱۸۰)
فیزیک جامع ۱۲ریاضی علیشاه(۱۸۰)

قیمت ریاضی کنکور آسان است

ریاضی دهم فصل اول الگو و دنباله(۱۰۰)
روش تست زنی ریاضی مبحث مجموعه(۶۰)
روش های تست زنی الگو و دنباله(۶۰)
روش مثلثات دهم (۷۵)
روش تست معادله دهم (۷۰)
روش تست نامعادله دهم (۴۵)
خلاقیت در تابع مسعودی (۴۵)
روش تست تابع دهم مسعودی (۵۰)
 خلاقیت در شمارش(ترکیبیات)مسعودی(۳۰)
روش  خلاقیت در شمارش(ترکیبیات)(۴۵)
فصل هفتم ریاضی دهم مجموعه جامع آمار و احتمال(۶۰)
روش تست زنی آمار احتمال (۴۵)
خلاقیت در امار احتمال دهم (۳۰)
 نظریه معادله تجربی یازدهم مسعودی(۷۵)
جامع تستی تابع یازدهم(تجربی)(۷۰)
روش تست زنی تابع یازدهم تجربی (۹۰)
روش مثلثات۱۱تجربی مسعودی(۷۵)
روش تست هندسه تحلیلی تجربی یازدهم(۴۵)
لگاریتم یازدهم تجربی (۱۰۰)
هندسه تحلیلی تجربی (۶۵)
هندسه دهم ریاضی علیشاه(۱۱۰)
ریاضات سوم تجربی عبدوس (۷۰)
ریاضی پایه ۹ گرشاسبی(۴۵۰)
معادله حسابان یازدهم (۸۰)
آموزش جامع تابع،حسابان یازدهم(۹۰)
روش تست تابع حسابان یازدهم(۹۰)
اموزش مثلثات ۱۱ریاضی مسعودی(۸۰)
روش تست هندسه تحلیلی ریاضی۱۱(۴۵)
لگاریتم یازدهم ریاضی (۱۱۵)
هندسه تحلیلی ریاضی (۶۵)
هندسه یازدهم علیشاه (۷۰)
فصل۲ ریاضی ۱۱هندسه تجربی شاهانی(۱۰۵)
روش تست ریاضی دهم علیشاه (۱۴۰)
ریاضی هفتم گرشاسبی (۲۰۰)
ریاضی دهم فصل ۲ مثلثات شاهانی(۹۰)
ریاضی دهم فصل۳ توان های گویا شاهانی (۱۰۵)
ریاضی جامع یازدهم تجربی علیشاه (۱۴۰)
ریاضی دهم فصل۱و۲ عبدوس(۹۰)
ریاضی دهم فصل۳و۴ عبدوس(۹۰)
ریاضی دهم   علی شاه (۲۷۰)
فصل ۱و۲ هندسه دهم شاهانی(۱۰۵)
روش هندسه فصل۲ تجربی۱۱(۴۵)
روش هندسه فصل۱و۲ ریاضی(۶۰)
جامع احتمال کنکور ریاضی(۱۱۵)
جامع احتمال کنکور تجربی(۱۰۰)
فصل ۳و۴ هندسه دهم شاهانی(۹۰)
روش  احتمال ریاضی (۱۱۵)
روش احتمال تجربی(۹۵)
معادله۱۱ تجربی شاهانی(۱۶۰)
معادله۱۱ ریاضی شاهانی(۱۶۰)
اموزش جامع ریاضی دهم شاهانی(۲۴۰)
هندسه تحلیلی ب۱ف۱ تجربی۱۱(۶۰)
هندسه تحلیلی ب۲ف۱ ریاضی۱۱(۶۰)
حدوپیوستگی۱۱ تجربی شاهانی(۱۳۵)
حدوپیوستگی۱۱ریاضی شاهانی(۱۳۵)
روش گراف ف۲ ریاضی۱۲علیشاه(۶۰)
ریاضی۱۲ علیشاه تجربی(۲۱۰)
روش تابع ۳ سال تجربی(۱۳۰)
روش تابع ۳ سال ریاضی(۱۵۰)
روش تابع ۱۲ تجربی (۷۵)
روش تابع ۱۲ ریاضی (۶۰)
روش قدرمطلق ۳ سال هر دو رشته(۶۰)
روش مثلثات ۳سال تجربی(۱۱۵)
روش مثلثات۱۲ تجربی(۷۵)
روش مثلثات۱۲ریاضی(۵۰)
روش مثلثات ۳سال ریاضی(۱۳۰)
روش مشتق و کاربرد دوازدهم تجربی(۲۶۰)
روش حدوپیوستگی تجربی مسعودی(۱۳۵)
روش حد و پیوستگی ۱۱و۱۲تجربی(۱۹۵)
حد بینهایت ۱۲تجربی مسعودی ۸۵
روش احتمال۱۱تجربی جدید(۶۰)
خلاقیت احتمال۱۱تجربی جدید(۶۰)

منابع کنکور آسان است قیمت شیمی کنکور آسان است

 دهم کیهان ربیعیان (۱۰۵)
ردپای گازها ربیعیان(۱۲۰)
اب و اهنگ دهم ربیعیان (۱۰۵)
فصل اول شیمی یازدهم ربیعیان(۷۵)
فصل دوم شیمی یازدهم ربیعیان(۱۰۵)
فصل۳ شیمی یازدهم(۷۵)
همایش ۱۰و۱۱ ربیعیان(۲۸۰)
روش فصل۱ شیمی۱۱ (۲۱۰)
روش فصل۲ شیمی۱۱ (۱۳۵)
روش فصل۳ شیمی۱۱(۷۵)
روش فصل۱دهم کیهان(۱۳۵)
روش فصل۲ردپای گازدهم (۱۰۵)
روش فصل ۳  دهم اهنگ(۱۲۰)
روش شیمی۱۲ فصل۱(۲۰۰)
روش شیمی ۱۲ فصل۲(۲۰۰)
روش شیمی ۱۲ فصل۳(۱۶۰)
روش شیمی ۱۲ فصل۴(۱۵۵)
محاسبات  شیمی(۳۰)

منابع کنکور آسان است قیمت زیست کنکور آسان است

علوم نهم فصل ۱۱تا۱۵ شیخی(۴۵)
آموزش ۹ بعدی زیست دهم فصل۱و۲شیخی(۴۵)
آموزش ۹ بعدی زیست دهم فصل۳تا۷ شیخی (۱۰۰)
روش تست زنی زیست دهم شیخی(۱۰۰)
همایش سه روز دهم یازدهم(۲۲۵)
خلاقیت قیدنامه زیست دهم شیخی(۱۰۰)
زیست ۱۲ پازوکی (۲۴۰)
زیست ۱۱ پازوکی (۳۲۰)
زیست یازدهم شیخی(۱۰۰)
کتاب ۸۵۰ تست پایه دهم شیرنگی(۶۰)
روش تست زیست یازدهم شیخی(۱۰۰)
خلاقیت زیست یازدهم شیخی(۱۰۰)
زیست یازدهم۱-۲ حسینی نیا(۴۰)
فصل۱و۲دهم حسینی نیا(۱۲۰)
روش زیست ۱۰ حسینی نیا(۸۰)
همایش زیست دهم (۱۵۰)
زیست دهم دادگستری (۱۳۵)
زیست دهم امیری(۱۲۰)
فصل ۳تا۵ زیست ۱۱ حسینی نیا (۶۰)
زیست دهم فصل۳-۵حسنی نیا(۱۳۵)
زیست دهم حسینی نیا فصل۶-۷(۷۵)
زیست ۱۲فصل۱-۴ امیری(۲۴۰)
زیست دهم پازوکی(۲۰۰)
جمع بندی زیست۱۲ پازوکی(۱۰۰)
خلاقیت زیست ۱۲ ف۱  شیخی(۶۰)

قیمت ادبیات کنکور آسان است

فارسی هشتم استاد ابان (۱۲۵)
فارسی هفتم ابان و استاد (۱۰۰)
فارسی ابان و استاد هشتم (۱۲۵)
فارسی نهم(۱۰۰)
مهارت های نوشتاری نهم(۹۰)
ادبیات دهم استاد احمدی(۱۸۰)
نگارش۱ دهم استاد احمدی(۷۵)
جمع بندی ادبیات دهم (۶۰)
خلاقیت شعری محبوبی(۵۰)
مهارت های نوشتاری هفتم(۴۵)
همایش فوق حرفه ای قرابت معنایی (۴۵)
ادبیات یازدهم استاد (۱۵۰)
مهارت نوشتاری هشتم ابان (۴۵)
روش ادبیات یازدهم (۱۳۵)
همایش ادبیات یازدهم(۱۰۵)
نگارش۲ مقطع یازدهم(۷۵)
خلاقیت املا واژگان یازدهم ابان(۸۰)
جمع بندی ادبیات یازدهم (۹۰)
روش ادبیات دهم ابان(۱۳۵)
قرابت معنایی منفی(۶۰)
روش ارایه جدید ابان(۶۰)
ادبیات ۱۲ ابان(۲۸۰)
زبان فارسی دهم ابان(۱۴۰)
زبان فارسی یازدهم ابان(۱۲۰)
زبان فارسی دوازدهم ابان(۱۲۰)
روش تست قرابت مثبت ۱۰(۶۰)
روش تست قرابت مثبت ۱۲(۵۰)
جمع بندی تاریخ ادبیات ۱۰(۵۵)
جمع بندی تاریخ ادبیات ۱۱(۵۵)
روش ادبیات۱۲ با جزوه(۱۶۰)
جمع بندی تاریخ ادبیات۱۲(۵۵)
املا و واژگان نظام جدید۳سال(۱۶۰)

قیمت عربی کنکور آسان است

عربی مقطع هفتم استاد احمدی و آبان(۹۰)
عربی هشتم استاد احمدی و آبان(۹۰)
آسان آموز واژگان عربی مقطع ۷,۸,۹ استاد احمدی(۴۰)
آسان آموز واژگان عربی مقطع ۱۰ استاد احمدی(۴۰)
تمرین های عربی دهم (۴۰)
عربی نهم درس استاد احمدی(۱۰۵)
عربی دهم درس۱تا۴ استاد احمدی(۱۰۵)
عربی دهم درس۵تا۸ استاد احمدی(۱۰۵)
روش های تست زنی عربی اجدید (۴۵)
عربی صد در صد استاد احمدی (۳۰)
۳۰۰ سوال درک مطلب با کتاب(۴۰)
خلاقیت عربی دهم اعداد-اسم اشاره(۸۰)
عربی ۱۱ ابان و استاد (۱۱۰)
خلاقیت در عربی یازدهم (۳۰)
عربی یازدهم جامع ابان و استاد(۱۰۵)
خلاقیت تفصیل و مکان عربی ۱۱ (۳۰)
خلاقیت ادوات شرط عربی ۱۱ (۳۰)
۹۰۰تست عربی استاد(۱۴۰)
کتاب  ۳۰۰تست ترجمه (۴۰)
خلاقیت عربی ۱۱ استاد (۲۰۰)
خلاقیت عربی۱۲(۱۶۰)۴پک
عربی جامع ۱۲با کتاب(۱۱۰)
کتاب درک مطلب استاد احمدی(۳۰)
dvd درک مطلب (۶۰)
روش تست عربی دهم (۲۰۰)
فصل الخطاب عربی قاسمی(۹۰)
جمع بندی عربی کنکورباکتاب(۱۲۰)

قیمت زبان کنکور آسان است

زبان ۹ درس ۱ تا۳ محجوبی(۸۵)
زبان ۹ درس ۴ تا۶محجوبی(۸۵)
زبان دهم درس۱و۲ محبوبی(۱۵۰)
زبان دهم درس ۳و۴ محبوبی(۱۵۰)
زبان یازدهم درس اول (۷۰)
روش تست کلوز دهم محبوبی (۴۵)
روش تست ریدینگ دهم محبوبی (۴۵)
زبان یازدهم درس دوم (۶۰)
همایش گرامر کنکور محبوبی(۴۵)
زبان یازدهم درس۳ (۵۰)
روش تست زبان ۱۱ محبوبی(۱۵۰)
جامع کاربردی زبان۹ محبوبی(۱۳۵)
روش تست زبان۱۱ دانش زاده(۹۰)
اموزش زبان۱۱ دانش (۱۸۰)
روش تست دهم دانش زاده(۱۰۵)
آموزش زبان دهم محجوبی (۱۳۵)
زبان ۱۲ درس اول محبوبی(۴۵)
زبان ۱۲ درس دوم محبوبی(۶۰)
روش تست زبان۱۲ دانش زاده(۱۸۰)
همایش زبان ۱۲ دانش زاده(۱۰۰)
درس ۱ زبان۱۲ دانش زاده(۸۰)
درس ۲ زبان۱۲ دانش زاده(۸۰)
جمعبندی زبان ۱۲ دانش زاده(۱۰۰)

منابع کنکور آسان است قیمت دینی کنکور آسان است

دینی دهم درس ۱ تا ۶ به همراه کتاب(۱۳۰)
روش دینی دهم ۱-۱۲ (۱۱۰)
دینی دهم ۷-۱۲ (۹۰)
دینی یازدهم ۱-۱۲ با کتاب (۲۴۰)
روش تست دینی یازدهم (۲۰۰)
خلاقیت دینی دهم(۱۸۰)
دینی ۱۲ درس۱تا۱۰(۲۰۰)
روش دینی۱۲ درس۱-۵(۱۰۰)
روش دینی ۱۲ درس۶-۱۰(۱۰۰)
همایش دینی دهم(۱۵۰)

قیمت منابع رشته انسانی نظام جدید کنکور آسان است

اقتصاد دهم حاجی لر(۲۱۰)
ریاضی دهم انسانی علیشاه(۱۳۵)
علوم و فنون دهم ابان(۷۵)
جامعه شناسی دهم حاجی لر(۹۰)
تاریخ ایران حهان ۱ دهم محمودی(۷۵)
علوم فنون یازدهم ابان(۷۵)
عربی دهم ابان(۱۳۵)
عربی یازدهم ابان(۱۲۰)
منطق دهم محبوبی(۱۰۵)
روش علوم فنون ۱ ابان(۱۰۵)
تاریخ ایران حهان۲ یازدهم محمودی(۱۲۰)
روش علوم فنون ۲ ابان(۱۳۵)
جمعبندی  ریاضی جدید و قدیم(۹۰)

خرید کنکور آسان است

دانش آموز های عزیز این اطلاعات منابع قطعا نیاز به توضیحات تکمیلی دارند و همه ی این منابع برای یک دانش آموز نیست. شما پس از تعیین سطح علمی منابع مورد نیاز خود را دریافت خواهید کرد.به امید موفقیت همه ی دانش آموز ها ی سرزمین پاک و مقدسم ایران.

جهت ارتباط با کادر تخصصی مشاوره و برنامه ریزی کنکور آسان است

و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و قیمت محصولات و خرید با شماره های

۳۲ ۵۷ ۱۹۶ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید و یا کلمه { قیمت } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲ پیامک کنید

و همچنین در فضای مجازی کانال و پیج اینستاگرام ما عضو باشید که با عضویت در آن میتوانید بصورت رایگان از تدریس ها ، جزوه ها ، نمونه سوالات و … استفاده نمایید

جهت دریافت لینک کانال و پیج کنکور آسان است کلمه { کانال } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲ پیامک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس