کتاب‌های دهم ریاضی

پایه دهم و کنکور

بسیاری از مشاورین و مدرسین معتقدند که دانش آموزانی که هدف دارند حتما باید از پایه های پایین تری به مطالعه هدفمند و برنامه ریزی شده بپردازند و از این رو پایه دهم و کنکور ارتباط تنگاتنگی با یدکدیگر دارند. دانش آموزانی که وارد پایه دهم میشوند با کتاب های جدیدی مانند زیست، هندسه، فیزیک و ... مواجه میشوند و ...

کارگاه کارآفرینی و تولید دهم ریاضی

دانلود کارگاه کارآفرینی و تولید دهم ریاضی  

هندسه (۱) دهم ریاضی

دانلود هندسه (۱) دهم ریاضی  

فیزیک (۱) دهم ریاضی

دانلود فیزیک (۱) دهم ریاضی  

عربی، زبان قرآن (۱) دهم ریاضی

دانلود عربی، زبان قرآن (۱) دهم ریاضی  

ریاضی (۱) دهم ریاضی

دانلود ریاضی (۱) دهم ریاضی  

جغرافیای ایران دهم ریاضی

دانلود جغرافیای ایران دهم ریاضی  

تـــمـاس