کتاب‌های یازدهم انسانی

پایه یازدهم

وقتی دانش آموزی در پایه یازدهم قصد تحصیل داره ، یعنی که داره خودشو برای کنکور آماده میکنه. به نظر من در بین پایه های تحصیلی ، پایه یازدهم مهمترین است، چرا که علاوه بر اختصاص بیش از یک سوم از تست های کنکور به خودش ، پل ارتباطی بین پایه دهم و پایه دوازدهم هم هست. یعنی اگر دانش آموزی ...

کارگاه کارآفرینی و تولید یازدهم انسانی

دانلود کارگاه کارآفرینی و تولید یازدهم انسانی  

نگارش (۲) یازدهم انسانی

دانلود نگارش (۲) یازدهم انسانی  

فارسی(۲) یازدهم انسانی

دانلود فارسی(۲) یازدهم انسانی  

عربی، زبان قرآن(۲) یازدهم انسانی

دانلود عربی، زبان قرآن(۲) یازدهم انسانی  

زبان انگلیسی (۲) یازدهم انسانی

دانلود زبان انگلیسی (۲) یازدهم انسانی  

روان شناسی یازدهم انسانی

دانلود روان شناسی یازدهم انسانی  

تـــمـاس