کتاب‌های یازدهم تجربی

پایه یازدهم

وقتی دانش آموزی در پایه یازدهم قصد تحصیل داره ، یعنی که داره خودشو برای کنکور آماده میکنه. به نظر من در بین پایه های تحصیلی ، پایه یازدهم مهمترین است، چرا که علاوه بر اختصاص بیش از یک سوم از تست های کنکور به خودش ، پل ارتباطی بین پایه دهم و پایه دوازدهم هم هست. یعنی اگر دانش آموزی ...

کارگاه کارآفرینی و تولید یازدهم تجربی

دانلود کارگاه کارآفرینی و تولید یازدهم تجربی  

نگارش (۲) یازدهم تجربی

دانلود نگارش (۲) یازدهم تجربی  

فارسی(۲) یازدهم تجربی

دانلود فارسی(۲) یازدهم تجربی  

ضمیمه دین و زندگی(۲) یازدهم تجربی

دانلود ضمیمه دین و زندگی(۲) یازدهم تجربی  

زیست شناسی(۲) یازدهم تجربی

دانلود زیست شناسی(۲) یازدهم تجربی  

زبان انگلیسی (۲) یازدهم تجربی

زبان انگلیسی یازدهم دکتر دانش زاده دانلود زبان انگلیسی (۲) یازدهم تجربی  

تـــمـاس